Seminarier m.m.

Vi anordnar seminarier, föreläsningar och workshops för medarbetare på medlemsmyndigheterna och andra samverkanspartners. 

Externa föreläsare inbjuds ibland också till våra frukostmöten för att belysa angelägna ämnen. 

Inbjudningar till nya kompetensutvecklingsinsatser kommer längre fram. 

När du anmäler dig: glöm inte att ange vilket arrangemang du vill gå på. Om förtäring ingår och det är något du inte tål, ange även det. 

Inbjudningar i e-posten

Kontakta Cecilia Vitblom så kommer du med på sändlistan. 

Kom till frukostmötena!

Vi anordnar frukostmöten vår och höst. Välkommen! Läs mer

Förbundet spelar en viktig roll när det gäller att erbjuda medarbetare i olika insatser kompetensutveckling i angelägna ämnen genom att anordna seminarier, workshops, konferenser och föreläsningar. 

Att medarbetare från olika myndigheter deltar tillsammans ger nya perspektiv och insikter.
 

Anmäl dig här!