Seminarier m.m.

Vi anordnar seminarier, föreläsningar och workshops för medarbetare på medlemsmyndigheterna och andra samverkanspartners. 

Under 2020 kommer Samordningsförbundet att bjuda in till fördjupade kunskapsseminarier på angelägna teman - läs mer under fliken Frukostsmöten

När du anmäler dig: glöm inte att ange vilket arrangemang du vill gå på. Om förtäring ingår och det är något du inte tål, ange även det. 

Inbjudningar i e-posten

Kontakta Anna Kristiansson så kommer du med på sändlistan. 

Kom till frukostmötena!

Vi anordnar frukostmöten vår och höst. Välkommen! Läs mer

Förbundet spelar en viktig roll när det gäller att erbjuda medarbetare i olika insatser kompetensutveckling i angelägna ämnen genom att anordna seminarier, workshops, konferenser och föreläsningar. 

Att medarbetare från olika myndigheter deltar tillsammans ger nya perspektiv och insikter.
 

Anmäl dig här!