Styrelse

Johan Svensk (MP), ordförande, Haninge kommun
Josefina Sjöblom, vice ordförande, Försäkringskassan Stockholms län Sydost
Claes-Göran Nilsson, ledamot, Arbetsförmedlingen
Ola Hägg (S), ledamot, Nynäshamns kommun
Natasha Ringblom (M), ledamot, Stockholms läns landsting
Dick Bengtson (M), ledamot, Tyresö kommun

Ersättare

Marie Litholm (KD), Haninge kommun
Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun
Alfonso Morales (S), Tyresö kommun
Barbro Nordgren, Stockholms läns landsting
Hanna Jakobsson, Arbetsförmedlingen
Gunnel Eklöv, Försäkringskassan Stockholms län Sydost

I styrelsen har varje medlems-myndighet en ledamot. Ordförandeposten cirkulerar mellan Haninge, Nynäshamn och Tyresö för två år i taget. Johan Svensk (t v), Haninge, är ordförande 2017-2018. 

Styrelsearbetet har alltid varit gott - en viktig förutsättning för en framgångrik verksamhet. 

Ledningsgrupp

Till stöd för styrelsen finns en ledningsgrupp som förutom förbundschefen och vice förbunds-chefen består av tjänstemän från medlemsmyndigheterna. 

Sammanträden

Styrelsen sammanträder cirka 6 gånger per år. Behöver du veta tiderna, mejla Cecilia Vitblom som också kan översända protokoll. 

Aktuellt protokoll: