Styrelse

Vid årsskiftet 2018/2019 fick förbundet en ny styrelse. Överenskommelsen om cirkulerande ordförandeskap mellan kommunerna ligger till grund för att Agneta Tjärnhammar från Nynäshamn nu övertagit ordförandeklubban.

Ledamöter

Agneta Tjärnhammar (M), ordförande, Nynäshamns kommun
(Utses i februari), vice ordförande, Stockholms läns landsting 
Joachim Krylborn (KD), ledamot, Haninge kommun
Ajda Asgari (MP), ledamot, Tyresö kommun
Claes-Göran Nilsson, ledamot, Arbetsförmedlingen
Martina Wejdrup, Försäkringskassan

Ersättare

Sedat Dogru (M), Haninge kommun
Dick Bengtson (M), Tyresö kommun
Roland Junerud (S), Nynäshamns kommun
Hanna Jakobsson, Arbetsförmedlingen
(Vakant), Försäkringskassan
(Utses i februari), Stockholms läns landsting

I styrelsen har varje medlems-myndighet en ledamot. Ordförandeposten cirkulerar mellan Haninge, Nynäshamn och Tyresö för två år i taget. Johan Svensk, Haninge, var ordförande 2017-2018. 

Styrelsearbetet har alltid varit gott - en viktig förutsättning för en framgångrik verksamhet. 

Ledningsgrupp

Till stöd för styrelsen finns en ledningsgrupp som förutom förbundschefen och vice förbunds-chefen består av tjänstemän från medlemsmyndigheterna. 

Sammanträden

Styrelsen sammanträder cirka 6 gånger per år. Behöver du veta tiderna, mejla Cecilia Vitblom som också kan översända äldre protokoll. 

Senaste protokollet: