Kansli

Anna Lexelius, förbundschef, tel. 073-079 70 96

Annica Falk, biträdande förbundschef, projektchef MIA, tel. 08-606 91 76
Tomas Heghammar, ekonom, tel. 08-606 80 57
Anna Kristiansson, ekonomihandläggare, administration, tel. 08-606 77 41
Karin Benzler, statistiker/utredare, tel. 08-606 55 74

Övriga medarbetare

Se under respektive insats, som du når via sidan Insatser

 

Kansliet arbetar bl.a. med
strategiska frågor, samordning projektledning, ekonomi, information och uppföljning. Arbetet leds av förbundschef Anna Lexelius (mitten). 

Med de många arbetsmöten som hålls i våra lokaler är kansliet ett viktigt nav i förbundets verk-samhet.

Besöksadress

Rudsjöterrassen 5, plan 8, Handen.
Lokalen ligger nära pendeltåg och bussterminal. Till karta

Postadress

Samordningsförbundet Östra Södertörn
136 81 Haninge

Organisationsnummer

222000-2162

Bankgiro

5558-8172

Behandling av personuppgifter

Samordningsförbundet Östra Södertörn är personuppgifts-ansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets data-skyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskydds-förordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgifter till data-skyddsombudet:
dso@securitysolution.se