Om oss

Samordningsförbundet Östra Södertörn möjliggör samordnade rehabiliterings-insatser för att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet. 

Förbundet ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Samverkan mellan myndigheterna bygger på en frivillig överenskommelse. 

Alla vinner på att myndigheterna och andra partners kan samverka för att finna lösningar som leder till att människor med behov av stöd kan börja arbeta eller studera igen. Samarbete förenklar och det går snabbare att nå långsiktigt hållbara resultat. En nyckel till framgång är också att vi alltid utgår ifrån människors förutsättningar, behov, möjligheter och egna önskemål. 

Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé: Samordningsförbundet Östra Södertörn ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid.

Vision: Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande.

Power-point som beskriver verksamheten

Bildserien sammanfattar förbundets verksamhet och förklarar varför vi behövs!

Läs vår jubileumsskrift!

2017 fyllde Samordningsförbundet Östra Södertörn 10 år. I den här skriften har vi samlat våra erfarenheter av hur samverkan mellan myndigheterna växt fram och utvecklats. Som ett av de äldsta förbunden i landet har vårt förbund unika erfarenheter som vi gärna delar med oss av.

Samordningsförbundet Östra Söder-törn är en självständig myndighet som gör samverkan möjlig mellan de myndigheter som är verksamma inom välfärdsområdet.

Detta gränsöverskridande sam-arbete, som regleras av Finsam-lagen, leder till att personer som behöver stöd för att kunna försörja sig själva kan få ett samlat sådant och inte skickas runt från den ena myndigheten till den andra.

 

Behandling av personuppgifter

Samordningsförbundet Östra Södertörn är personuppgifts-ansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets data-skyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskydds-förordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgifter till data-skyddsombudet:
dso@securitysolution.se
 

Aktuella dokument

Finansiell samordning
- Finsam

Läs mer om finansiell samordning, Finsam, här.

SOCSAM

"SOCSAM i Haninge Så blev det" berättar om det lyckosamma SOCSAM-försöket, som Haninge kommun deltog i 1998-2007. Det ledde till att det dåvarande Samord-ningsförbundet Haninge bildades. Klicka på bilden för att ladda ned skriften.