Nyheter

Samordningsförbundet har fått en ny styrelse, för mandatperioden 2019-2022. Den tidigare överenskommelsen om att cirkulera ordförandeskapet mellan kommunerna ligger till grund för att Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamn, övertagit ordförandeklubban.
 
Agneta har varit ersättare i styrelsen ända sedan Samordningsförbundet Östra
Södertörn bildades 2010, då Nynäshamn tillsammans med Tyresö anslöt sig till det
samarbete kring rehabilitering som startat 2007 i Samordningsförbundet Haninge.

– Jag har haft förmånen att följa den positiva utvecklingen i förbundet under
lång tid, och det ska bli roligt att som ordförande leda verksamheten under de kommande två åren tillsammans med den nya styrelsen och nya förbundschefen Anna Lexelius som tillträder i vår, säger hon.

– Till stor del handlar förbundets arbete om att ge ett bättre stöd till dem med störst behov, de som samtidigt ofta befinner sig i en gråzon mellan myndigheterna. Det finns ett fortsatt stort behov av samverkansinsatser kring dem, och som ny ordförande vill jag fortsätta utveckla gemensamma mål och samarbeten så att fler kan försörja sig själva.

Den nya styrelsen i sin helhet hittar du här

Agneta Tjärnhammar.

Anna Lexelius tillträder tjänsten 12 mars 2109. Hon efterträder Ritva Widgren, som går i pension i vår efter att ha varit förbundschef sedan 2007.
 
Anna Lexelius arbetar idag på regeringskansliet, som huvudsekreterare i Tillitsdelegationen. Tidigare har hon haft olika tjänster hos Försäkringskassan, Tyresö kommun och även hos Samordningsförbundet Östra Södertörn där hon varit projektledare. Hon har också varit projektchef för ett större kommunövergripande projekt stött av Europeiska socialfonden.
 
– Vi har haft många bra sökanden men jag känner att det här valet är det rätta. Anna har väldigt goda meriter och stor erfarenhet av den form av myndighetsövergripanande arbete som samordningsförbundets verksamhet bygger på, säger förbundets styrelseordförande Johan Svensk.
 
Anna Lexelius ser fram emot att på påbörja sitt nya arbete som förbundschef:

– Jag brinner för att hitta lösningar för personer som har behov av ett samordnat stöd från myndigheterna. Samordningsförbundet ser jag som möjliggörare för detta och för praktisk och strategisk samverkan. Jag vet dessutom att Samordningsförbundet Östra Södertörn bedriver ett bra arbete som jag vill fortsätta att utveckla.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Anna Lexelius tillsammans med förbundets ordförande Johan Svensk efter utnämningen.

Satsningen på Etableringscentrum i Haninge, Nynäshamn och
Tyresö visar redan resultat! 45,4 procent har börjat arbeta eller studera
90 dagar efter att ha påbörjat Arbetsförmedlingens etableringsprogram.
För ett år sedan var siffran drygt 30 procent.

Det är Arbetsförmedlingens personaltidning ”På Jobbet” som i nr 6 2018 rankar Östra Södertörn som det tredje bästa kontoret i Sverige när det gäller att få nyanlända i arbete eller studier. 

Samordningsförbundets chef Ritva Widgren ser öppnandet av
Etableringscentrum i de tre kommunerna, vilket skedde med förbundets
stöd i juni i år, som något som bidragit till de goda siffrorna.

Läs mer i vårt senaste nyhetsbrev, nr 6 2018
 

Det händer mycket i förbundet varje år! Här är det ett entrepre-nörsprogram i samarbete med Stiftelsen Ester som invigs.

Följ nyheterna genom att prenumerera på nyhetsbrevet, som också innehåller viktig information och inbjudningar.
Det kostar inget. Anmäl dig via formuläret nedan! 

 

Mediakontakt

Förbundschef Ritva Widgren svarar på frågor från media. Tel. 08-606 82 41 (vidarekoppling till mobil).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet distribueras via e-post 7-8 gånger per år. Du kan när som helst avsluta prenumerationen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här

Senaste nyhetsbreven

Nyhetsarkiv