Socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag är en del av arbetsmarknaden och samarbetar med offentlig sektor. De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning.

Titta gärna på vår egen film Sociala företag - ny näring, ny mening på Youtube.

Förbundet samarbetar med en rad sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som tillhandahåller arbetsträningsplatser för deltagare i förbundets olika insatser, och stöder på olika sätt utvecklingen av socialt företagande i kommunerna. 

Upphandlingen av arbetsträning hos sociala företag sker enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, som gör det möjligt för intresserade leverantörer av arbetsträning att ansöka via hemsidan www.valfrihetswebben.se.

Våra samarbetspartners bland de sociala företagen just nu: 

Haninge

Nynäshamn

Tyresö

Kontaktperson för socialt företagande

Annica Falk, biträdande förbundschef, tel. 08-606 91 76.

Förbundet inledde för några år sedan en större satsning på social företagsamhet som visat sig vara mycket lyckosam.

Att som ett led i rehabiliteringen
få arbetsträna på ett socialt företag, i lugn takt och utifrån egna förutsättningar, kan utgöra det första viktiga steget på vägen tillbaka till arbetslivet. 

Bilden är från Bönorna i Handen. 

Vi samverkar också med följande organisationer  

Klicka på logotyperna så kommer du till deras respektive hemsidor. 

Coompanion ger kostnadsfri rådgivning åt personer som vill starta kooperativa företag. 

SKOOPI är de sociala arbetskoope-rativens intresseorganisation.

Famna är en branschorganisation för idéburen vård och omsorg.

Mer om sociala företag