Samrehab

Projektet innebär att även sjukskrivna utan sjukpenning och som saknar sjukpenninggrundande inkomst kan erbjudas samordnad rehabilitering, det vill säga flera myndigheter samverkar kring personen för att bästa möjliga stöd ska kunna ges. 

Samtidigt som personer ur målgruppen får stöd ska nya arbetssätt prövas och utvecklas som sedan kan leva kvar i ordinarie verksamheter.

Varken Försäkringskassan eller socialtjänsten har kunnat arbeta aktivt med just denna målgrupp, som därför inte fått tillgång till samordnad rehabilitering på samma sätt som sjukskrivna med sjukpenning. Utifrån kartläggningen (se högerspalten) fokuserar Samrehab inledningsvis på gruppen unga vuxna, 18-25 år.

Planering pågår hösten 2018 för att inkludera ytterligare en målgrupp, som har arbetshinder av sociala skäl.

Projektet startade 1 april 2018 och pågår ett år framåt, men enighet råder om att låta det fortsätta även efter det datumet. 

Projektledare för Samrehab

Maria Kinhamer, tel. 010-116 36 26 eller 072-725 58 22 

Kontaktpersoner/socialsekreterare i kommunerna

• Haninge
Sara Uskali
08-606 72 34 

• Nynäshamn
Camilla Jansson
08-520 681 08

• Tyresö
Vakant
 

En socialsekreterare i varje kommun ingår i Samrehab och medverkar till att varje person får en planering som leder till rätt stöd och möjlighet att delta i lämpliga insatser.

På bilden socialsekreterarna Sara Uskali, Grace Namassi Andersson (slutat) och Camilla Jansson tillsammans med projektledaren Maria Kinhamer (tvåa från vänster). 


 

Kartläggning inför projektstart

En kartläggning avslutades i april 2018 och visar att det finns sammanlagt 142 personer i Haninge, cirka 100-110  i Nynäshamn och 78 i Tyresö som är sjukskrivna utan sjukpenning och som får ekonomiskt bistånd.

Läs mer i faktabladet!