Start för SamMa-projektet

SamMA-projektet är nu igång

Målgrupp
är personer mellan 16-35 år som är i behov av ett förstärkt samordnat stöd och anpassning. Det handlar om elever på särgymnasium eller elever som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång, personer på daglig verksamhet samt personer som får indrag eller avslag på aktivitetsersättning eller sjukpenning. D
 
Arbetssättet
kommer bestå av multikompetenta team i varje kommun i form av case manager, SE-handledare/SIUS samt arbetsterapeut. Individen ska erbjudas parallella insatser som utgår ifrån individens behov. Stödet ska ges hela vägen för att hitta, få och behålla ett arbete. Individens möjligheter att få en anställning ska underlättas genom bland annat anpassningar på arbetsplatsen och genom stöd till arbetsgivaren.
 
Målsättningen är bland annat att
   - utveckla enkla, tydliga och hållbara vägar som fångar upp och stöttar 
     målgruppen mot arbete
   - ge stöd till både deltagare och arbetsplats
   - bidra till att kvinnor och män får insatser på lika villkor
   - fler unga vuxna med funktionsnedsättningar kommer ut i arbeteProjektet ska komma igång med deltagare från och med mars 2020. I projektet ingår kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.
 
SamMA-projektet ska underlätta övergången från skola eller daglig verksamhet till arbete samt fånga upp en målgrupp som ofta faller mellan stolarna och erbjuda ett förstärkt stöd mot arbete.

Målgrupp
är personer mellan 16-35 år som är i behov av ett förstärkt samordnat stöd och anpassning. Det handlar om elever på särgymnasium eller elever som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång, personer på daglig verksamhet samt personer som får indrag eller avslag på aktivitetsersättning eller sjukpenning.
 
Arbetssättet
kommer bestå av multikompetenta team i varje kommun i form av case manager, SE-handledare/SIUS samt arbetsterapeut. Individen ska erbjudas parallella insatser som utgår ifrån individens behov. Stödet ska ges hela vägen för att hitta, få och behålla ett arbete. Individens möjligheter att få en anställning ska underlättas genom bland annat anpassningar på arbetsplatsen och genom stöd till arbetsgivaren.
 
Målsättningen är bland annat att
   - utveckla enkla, tydliga och hållbara vägar som fångar upp och stöttar 
     målgruppen mot arbete
   - ge stöd till både deltagare och arbetsplats
   - bidra till att kvinnor och män får insatser på lika villkor
   - fler unga vuxna med funktionsnedsättningar kommer ut i arbeteProjektet ska komma igång med deltagare från och med mars 2020. I projektet ingår kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.
 
SamMA-projektet ska underlätta övergången från skola eller daglig verksamhet till arbete samt fånga upp en målgrupp som ofta faller mellan stolarna och erbjuda ett förstärkt stöd mot arbete.

Målgrupp
är personer mellan 16-35 år som är i behov av ett förstärkt samordnat stöd och anpassning. Det handlar om elever på särgymnasium eller elever som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång, personer på daglig verksamhet samt personer som får indrag eller avslag på aktivitetsersättning eller sjukpenning.
 
Arbetssättet
kommer bestå av multikompetenta team i varje kommun i form av case manager, SE-handledare/SIUS samt arbetsterapeut. Individen ska erbjudas parallella insatser som utgår ifrån individens behov. Stödet ska ges hela vägen för att hitta, få och behålla ett arbete. Individens möjligheter att få en anställning ska underlättas genom bland annat anpassningar på arbetsplatsen och genom stöd till arbetsgivaren.
 
Målsättningen är bland annat att
   - utveckla enkla, tydliga och hållbara vägar som fångar upp och stöttar 
     målgruppen mot arbete
   - ge stöd till både deltagare och arbetsplats
   - bidra till att kvinnor och män får insatser på lika villkor
   - fler unga vuxna med funktionsnedsättningar kommer ut i arbeteProjektet ska komma igång med deltagare från och med mars 2020. I projektet ingår kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.
 
SamMA-projektet ska underlätta övergången från skola eller daglig verksamhet till arbete samt fånga upp en målgrupp som ofta faller mellan stolarna och erbjuda ett förstärkt stöd mot arbete.

Målgrupp
är personer mellan 16-35 år som är i behov av ett förstärkt samordnat stöd och anpassning. Det handlar om elever på särgymnasium eller elever som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång, personer på daglig verksamhet samt personer som får indrag eller avslag på aktivitetsersättning eller sjukpenning.
 
Arbetssättet
kommer bestå av multikompetenta team i varje kommun i form av case manager, SE-handledare/SIUS samt arbetsterapeut. Individen ska erbjudas parallella insatser som utgår ifrån individens behov. Stödet ska ges hela vägen för att hitta, få och behålla ett arbete. Individens möjligheter att få en anställning ska underlättas genom bland annat anpassningar på arbetsplatsen och genom stöd till arbetsgivaren.
 
Målsättningen är bland annat att
   - utveckla enkla, tydliga och hållbara vägar som fångar upp och stöttar 
     målgruppen mot arbete
   - ge stöd till både deltagare och arbetsplats
   - bidra till att kvinnor och män får insatser på lika villkor
   - fler unga vuxna med funktionsnedsättningar kommer ut i arbete


Projektledare för SamMa

Margareta Nylander, tel. 08-606 92 53 

Kontaktpersoner

Tomas Heghammar, ekonom, tel. 08-606 80 57
Karin Benzler, utredare, tel 08-606 55 74


SamMA-projektet ska utveckla en modell som fångar upp målgruppen och ger ett förstärkt och sammanhållet stöd ut mot arbete eller studier.

I projektet ingår kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 

Start för ESF-projektet SamMa

Projektet, som delfinansieras av Europeiska Socialfonden ESF, ska hålla på mellan mars 2020 till april 2022.

Läs mer i faktabladet!