Resursrådet

I Resursrådet träffas ett samverkansteam för att hitta lösningar för personer som stått utanför arbetsmarknaden under mycket lång tid och som behöver ett samordnat stöd för att komma vidare. Utgångspunkten är vars och ens förut-sättningar, möjligheter och önskemål. Detta sätt att arbeta ger ett mycket gott resultat. 

Information från Resursråden
Rent fysiska möten, dvs själva Resursrådsmötet, kommer inte att genomföras. Handläggaren har inte möjlighet att komma till Resursrådet. Om man har ärenden till Resursrådet så ska kontakt tas med verksamhetsledaren för respektive Resursråd i varje kommun.

Resursrådet Haninge

Henrik Hofling är verksamhetsledare för Resursrådet Haninge. Tel. 010-487 60 63.
Samverkansteam: Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialtjänst och arbetsmarknad, en sjukgymnast från Handens rehab samt en konsultpsykolog. 
Mötestider: Varje tisdag, jämna veckor i kommunhuset och ojämna veckor hos Samordningsförbundet Östra Södertörn. Handläggare kan komma för konsultation alla tisdagar 09.00-12.00.
 

Resursrådet Nynäshamn

Maria Kinhamer är verksamhetsledare för Resursrådet Nynäshamn.
Tel. 070-6780798.
Samverkansteam: Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialtjänst och Arbete- och utvecklingscentrum, samt en  sjukgymnast.
Mötestider: Varje torsdag finns vi i Nynäshamns kommunhus. Handläggare kan komma för konsultation alla torsdagar kl 09.00-12.00.
 

Resursrådet Tyresö

Lotta Palmebrink är verksamhetsledare för Resursrådet Tyresö. Tel. 08-578 291 46.
Samverkansteam: Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialtjänst samt Arbetscentrum, kurator/Rehabkoordinator från Tyresö husläkarmottagning och kurator från WeMind psykiatri. 
Mötestider: Torsdagseftermiddagar. Plats Arbetscentrum i kommunhuset.

Resursrådet finns till för personer som under lång tid inte kunnat arbeta men som med ett samlat stöd från myndigheterna kan komma tillbaka till arbetslivet igen.

Att myndigheterna kraftsamlar gemensamt kring var och en har gett mycket goda resultat och blivit en framgångsfaktor. Bilden är från ett Resursrådsmöte.  Liselotte Bertel t.h. 

                       

Mer info för dig
som är handläggare

I foldern kan du läsa mer om Resursråden och få en bild av vilka personer som du skulle kunna remittera dit. Klicka på bilden för att ladda ned foldern!

Anvisningar, blanketter

Dokumenten nedan består av en "portfölj" med anvisningar och blanketter för varje Resursråd.