Resursrådet

I Resursrådet träffas ett samverkansteam för att hitta lösningar för personer som stått utanför arbetsmarknaden under mycket lång tid och som behöver ett samordnat stöd för att komma vidare. Utgångspunkten är vars och ens förut-sättningar, möjligheter och önskemål. Detta sätt att arbeta ger ett mycket gott resultat. 

Resursrådet Haninge

Liselotte Bertel är verksamhetsledare. Tel. 010-116 46 86
Samverkansteam: Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialtjänst och arbetsmarknad, en sjukgymnast från Handens rehab samt en konsultpsykolog. 
Mötestider: Varje tisdag, jämna veckor i kommunhuset och ojämna veckor hos Samordningsförbundet Östra Södertörn. Handläggare kan komma för konsultation alla tisdagar 09.00-12.00.

Resursrådet Nynäshamn

Maria Kinhamer är verksamhetsledare för Resursrådet Nynäshamn.
Tel. 010-116 36 26
Samverkansteam: Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialtjänst och Arbete- och utvecklingscentrum, samt en konsult-psykolog och en rehabkoordinator.
Mötestider: Varje torsdag finns vi i Nynäshamns kommunhus. Handläggare kan komma för konsultation alla torsdagar 09.00-12.00.
 

En väg in Tyresö

Liselotte Bertel är verksamhetsledare för En väg in Tyresö. Tel. 010-116 46 86
Samverkansteam: Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialtjänst samt Arbetscentrum, en rehabkoordinator från Aleris vårdcentral och en kurator från Capio psykiatri. 
Mötestider: Varje torsdag hos Arbetscentrum i kommunhuset. Handläggare kan komma för konsultation alla torsdagar 09.00-12.00.

Resursrådet finns till för personer som under lång tid inte kunnat arbeta men som med ett samlat stöd från myndigheterna kan komma tillbaka till arbetslivet igen.

Att myndigheterna kraftsamlar gemensamt kring var och en har gett mycket goda resultat och blivit en framgångsfaktor. Bilden är från ett Resursrådsmöte.  Liselotte Bertel t.h. 

                       

Mer info för dig
som är handläggare

I foldern kan du läsa mer om Resursråden och få en bild av vilka personer som du skulle kunna remittera dit. Klicka på bilden för att ladda ned foldern!

Anvisningar, blanketter

Dokumenten nedan består av en "portfölj" med anvisningar och blanketter för varje Resursråd.