MIA Vidare Östra Södertörn

MIA - Mobilisering inför arbete är ett treårigt projekt som riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommer 650 personer att kunna delta i förbundets delprojekt MIA Östra Södertörn. 

Den 1 april 2017 togs de första deltagarna emot, och under detta första år var 220 personer knutna till de insatser som MIA Östra Södertörn erbjuder. 

Syftet med insatserna är att deltagarna ska kunna närma sig arbete eller studier, för att på sikt bli självförsörjande. Målet är att 30 procent ska gå vidare till arbete eller studier och att 40 procent kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser.

Delinsatser i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Arbetsträning utifrån egna förutsättningar på ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats. Läs foldern
Case Management innebär att varje deltagare får en individuell coach, Case Manager (CM), som ger stöd i rehabiliteringen så att deltagaren kommer vidare. Läs foldern.
Supported employment innebär att varje deltagare får individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera utifrån metoden Supported employment (SE).
Samtal med KBT-konsulent innebär både samtal med stöd av KBT (kognitiv beteendeterapi) och nätverksbyggande. Läs foldern.
♦ SE handledare baserar sig på metoden Supported Employment och avser att underlätta för deltagaren att närma sig arbetsmarknaden. Läs foldern.

Kompletterande insatser:
♦ Kbt

Uppdaterat faktablad om MIA Östra Södertörn kommer att läggas ut inom kort.

Kontaktpersoner

Emmeli Söderholm, projektledare för MIA Östra Södertörn, tel. 08-606 93 09
Annica Falk, projektchef för hela MIA-projektet, tel. 08-606 91 76
Kerstin Larsson, projektekonom, MIA-projektet, tel. 08-606 91 57
Tomas Heghammar, projektekonom, MIA-projektet, tel. 08-606 80 57

MIA - Mobilisering inför arbete är ett länsgemensamt projekt som pågår 2017-2020. MIA har sex delprojekt, varav MIA Östra Södertörn är ett. Sophie Olofsson (t h) är projektledare för MIA Östra Södertörn.

MIA-projektet koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn och Annica Falk (t v) är projektchef. 

Mobilisering inför arbete
- ett länsgemensamt ESF-projekt

MIA-projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF, med 100 mkr och är det största som Samordningsförbundet Östra Södertörn varit inolverat i. Det pågår till och med 31 augusti 2020. 

I det treåriga projektet deltar även samordningsförbunden i Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS), Nacka och Värmdö, (VärNa), Stockholms stad, Södertälje samt Roslagen, som omfattar Täby och Österåker.

Läs mer på projektets hemsida.  

Sex delprojekt
- 2 500 deltagare

Varje samordningsförbund driver ett delprojekt, som i sin tur består av en rad olika insatser. Sammanlagt kommer 2 500 personer att kunna delta i MIA-projektet. 

Deltagare och vill veta mer?

Handläggare?

Information för handläggare om MIA Östra Södertörn hittar du på MIA-projektets hemsida. En broschyr har också tagits fram för att underlätta remittering - klicka på bilden för att läsa: