Insatser för unga

Förbundet har tre insatser för unga mellan 16 och 24 år, en i varje kommun. Insatserna vänder sig till unga som behöver ett samordnat stöd för att på sikt bli självförsörjande genom studier eller arbete. Många har avslutat sina gymnasie-studier i förtid eller har av olika skäl svårt att få ett jobb. 

De som deltar i insatserna kan erbjudas t.ex. studievägledning, individuella stödsamtal, coachning, självstärkande kurser, arbetsträning, praktikplatser och utbildningar.

Varje insats har sin egen hemsida, med information om bl.a. vad som erbjuds i respektive kommun, var de har sina lokaler. vilka medarbetarna är som de unga möter och vilka samverkansparters som medverkar. Följ länkarna i högerspalten. 

Kontaktpersoner

Sara Zechel är processledare för insatser för unga. 
Tel: 08-606 75 59
Malin Larsson är verksamhetsledare för Ungdomsteamet i Haninge.
Tel: 010-486 60 62
Malin Wallmark är verksamhetsledare för Ung i Nynäs. 
Tel: 08-520 739 53
Leonard Kihlgren är verksamhetsledare för Ung i Tyresö.
Tel: 08-578 272 19

Tillfälliga insatser kompletterar

Ibland genomförs kortare insatser, med särskilda medel från t.ex. Myndigheten för ungdoms- och civelsamhällesfrågor, MUCF, eller Arvsfonden. De pågår under en begränsad tid men kan vara att stort värde genom att man där t.ex. kan pröva nya arbetssätt och metoder.

Hos våra tre team - på bilden Ung i Nynäs - får unga ett samordnat stöd istället för att skickas runt mellan myndig-heterna.

De som deltar i insatserna för unga ska känna sig välkomna och uppleva att de får ett bra stöd av oss, så att de kan komma vidare i sina studier eller få ett jobb. 

Start för ESF-projektet SamMa

Vårt nya projekt för unga, som delfinansieras av Europeiska Socialfonden ESF, ska komma igång med deltagare från och med mars 2020. Läs mer här.

Våra tre insatser

Bilderna är länkade
till respektive
hemsida/Facebook.