Nyheter

2019

Genom projektet MIA, Mobilisering inför arbete, har förbundet tecknat avtal med Blå vägen om att hålla mobiliseringskurser under våren, fram till 31 maj.

Kurserna riktar sig till personer som behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Mobiliseringskurserna syftar till att stärka självförtroendet och öka motivationen samt medvetenheten om livsstilens betydelse för välbefinnandet.

Läs mer om det länsgemensamma MIA-projektet här.

Anna Lexelius har efterträtt Ritva Widgren som förbundschef från och med 1 april. Rivna Widgren gick då i pension efter 12 år som förbundschef. 

Anna kommer närmast från regeringskansliet, där hon varit
huvudsekreterare i Tillitsdelegationen. Hon har tidigare bland annat arbetat som projektledare hos förbundet. 

Förbundet hälsar Anna varmt välkommen!

Anna Lexelius.

Många förtroendevalda, tjänstemän och samverkanspartners hade mött upp i Haninge kommunhus fredagen den 29 mars för att önska Ritva Widgren lycka till. Förbundets ordförande Agneta Tjärnhammar och nya förbundschefen Anna Lexelius hörde till dem som höll tal, och Ritva själv berättade underhållande om sina 40 år på olika poster i Haninge kommun och som förbundschef. 

Agneta Tjärnhammar talade varmt om Ritvas insatser under många år som förbundschef. Foto: Karl Pfeifer.
Agneta Tjärnhammar talade varmt om Ritvas insatser under många år som förbundschef. Foto: Karl Pfeifer.

SamMA, Samverkan mot arbete, blir namnet på den nya insats som förbundet ansöker om medel för hos Europeiska socialfonden, ESF.

Målgruppen är unga mellan 16 och 30 år med funktionsnedsättning. Projektet ska tillhandahålla individanpassade insatser med fokus på tidig arbetsrehabilitering.

Ansökan, som avser 25 mkr, lämnas in i dagarna. Besked väntas i juni. Beviljas ansökan påbörjas en planerings- och analysfas i augusti och projektet avslutas i juni 2022.
 
300 deltagare beräknas kunna tas emot, från och med 1 mars 2020 då genomförandefasen påbörjas: 140 från Haninge, 90 från Tyresö och 70 från Nynäshamn. Lokala samverkansteam kommer att byggas upp som arbetar med deltagarna.
 
Det blir möjligt för många att remittera deltagare: kommunernas dagliga verksamheter, försörjningsstöd och socialpsykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården. De unga kan också själva anmäla intresse.
 
Huvudmålet är att minst 75 procent av deltagarna ska få en kartläggning av arbetsförmågan och minst 40 procent börja arbeta eller studera.
 
– Det finns också mål på organisationsnivå, bland annat att utveckla och implementera långsiktigt hållbara stödstrukturer som även är resurseffektiva för aktörerna, säger förbundschef Ritva Widgren.
 
Samverkanspartners blir Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn med förbundet som projektägare. Tillsammans bidrar SamMAs partners med 8,1 mkr.

Syftet med Insatskatalogen är att samla alla insatser i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som kan erbjudas förbundets målgrupper. Katalogen bygger på en enkel sökfunktion och är avsedd att vara ett hjälpmedel i arbetet för handläggare som kommer i kontakt med personer som behöver stödinsatser för att kunna börja arbeta eller studera. Men även enskilda kan söka i katalogen. 

Katalogen är ett resutat av samverkan mellan en rad samordningsförbund. 

Kontaktperson för Insatskatalogen i Haninge, Nynäshamn och Tyresö är Margareta Nylander.

Samordningsförbundet har fått en ny styrelse, för mandatperioden 2019-2022. Den tidigare överenskommelsen om att cirkulera ordförandeskapet mellan kommunerna ligger till grund för att Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamn, övertagit ordförandeklubban.
 
Agneta har varit ersättare i styrelsen ända sedan Samordningsförbundet Östra
Södertörn bildades 2010, då Nynäshamn tillsammans med Tyresö anslöt sig till det
samarbete kring rehabilitering som startat 2007 i Samordningsförbundet Haninge.

– Jag har haft förmånen att följa den positiva utvecklingen i förbundet under
lång tid, och det ska bli roligt att som ordförande leda verksamheten under de kommande två åren tillsammans med den nya styrelsen och nya förbundschefen Anna Lexelius som tillträder i vår, säger hon.

– Till stor del handlar förbundets arbete om att ge ett bättre stöd till dem med störst behov, de som samtidigt ofta befinner sig i en gråzon mellan myndigheterna. Det finns ett fortsatt stort behov av samverkansinsatser kring dem, och som ny ordförande vill jag fortsätta utveckla gemensamma mål och samarbeten så att fler kan försörja sig själva.

Den nya styrelsen i sin helhet hittar du här

Agneta Tjärnhammar.

Det händer mycket i förbundet varje år! Här är det ett entrepre-nörsprogram i samarbete med Stiftelsen Ester som invigs.

Följ nyheterna genom att prenumerera på nyhetsbrevet, som också innehåller viktig information och inbjudningar.
Det kostar inget. Anmäl dig via formuläret nedan! 

 

Mediakontakt

Förbundschef Anna Lexelius.
Tel. 073-079 70 96

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet distribueras via e-post 7-8 gånger per år. Du kan när som helst avsluta prenumerationen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här

Senaste nyhetsbreven

Nyhetsarkiv