Nyheter

2018 > 03

Den 15 mars lämnade Nynäshamns och Järfälla kommuner in en
ansökan till Europeiska socialfonden, ESF, för projektet Hälsofrämjan-
de arbetsliv. Förbundet har hållit ihop ansökningsprocessen tillsammans
med Nynäshamns kommuns HR-avdelning. Ansökan avser 20,8 mkr.
 
Målet för projektet är att minska sjukfrånvaron hos kommunernas
anställda och genomföra organisationsförändringar som möjliggör
ett hållbart arbetsliv. Då statistiken visar att det finns en större ohälsa
bland kvinnliga medarbetare kommer ett särskilt fokus att ligga på
kvinnor som lider av, eller riskerar, ohälsa.
 
Metoden är att kompetensutveckla cirka 2 000 chefer, personalavdel-
ningar, skyddsombud, fackliga företrädare och medarbetare så att anställ-
da som riskerar sjukskrivning fångas upp i ett tidigt skede.
 
Förbundets insatser har innefattat information/utbildning lokalt i
Nynäshamn om ESF och möjligheter/begränsningar med ett ESF-stött
projekt, workshops, resursuppskattning, budget med mera. Förbundets
ESF-strateg Rosario Alí höll i arbetet. 

Det händer mycket i förbundet varje år! Här är det ett entrepre-nörsprogram i samarbete med Stiftelsen Ester som invigs.

Följ nyheterna genom att prenumerera på nyhetsbrevet, som också innehåller viktig information och inbjudningar.
Det kostar inget. Anmäl dig via formuläret nedan! 

 

Mediakontakt

Förbundschef Anna Lexelius.
Tel. 073-079 70 96

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet distribueras via e-post 7-8 gånger per år. Du kan när som helst avsluta prenumerationen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här

Senaste nyhetsbreven

Nyhetsarkiv