Nyheter

2018 > 02

Jublieumsåret 2017, då förbundet fyllde 10 år, blev framgångsrikt.

Här nedan följer en kort sammanfattning i siffror. Mer information kring 2017 års resultat kommer i årsredovisningen. 

• 927 deltagare fick individuellt anpassat stöd under året, varav 43
procent kvinnor och 57 män. Målet var 975 deltagare.
 
• 237 personer fick myndighetsgemensam konsultation via Resursrå-
den. Målet var 200 deltagare.
 
• 283 personer började arbeta eller studera (101 kvinnor, 182 män).
Det motsvarar 41 procent av samtliga som avslutade sitt deltagande.
 
• 634 nya deltagare påbörjade en insats under året: 23 procent var från
 Nynäshamn, 34 procent från Tyresö och 43 procent från Haninge.
 
• Måluppfyllelsen för Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och
Ung i Tyresö har förbättrats. Totalt började 65 procent av samtliga
som avslutade sitt deltagande i ungdomsinsatserna 2017 arbeta eller
studera, vilket också var målet. 2016 var siffran 58 procent.

Läs mer i nyhetsbrevet!
 

Projektet pågår t.o.m. 30 juni 2021 och bygger på samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer med syftet att nyanlända
snabbare ska kunna börja arbeta eller studera.

Förbundet stödjer projektet personalmässigt och finansiellt fram till att deltagare börjar tas emot.
 
– Det är en stor satsning och ett viktigt resurstillskott som kommer
att underlätta för målgruppen, säger förbundschef Ritva Widgren.

Det händer mycket i förbundet varje år! Här är det ett entrepre-nörsprogram i samarbete med Stiftelsen Ester som invigs.

Följ nyheterna genom att prenumerera på nyhetsbrevet, som också innehåller viktig information och inbjudningar.
Det kostar inget. Anmäl dig via formuläret nedan! 

 

Mediakontakt

Förbundschef Anna Lexelius.
Tel. 073-079 70 96

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet distribueras via e-post 7-8 gånger per år. Du kan när som helst avsluta prenumerationen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här

Senaste nyhetsbreven

Nyhetsarkiv