Nyheter

2017

En gemensam överenskommelse om fördjupad samverkan kring målgruppen nyanlända har träffats mellan förbundet, Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Överenskommelsen innebär att personer som läser svenska hos SFI, Svenska för invandrade, parallellt med dessa studier går en utbildning inom något av dagens bristyrken, bl.a. inom byggsektorn, vård och omsorg. 

– Detta är verkligen ett nytänkande. Förut har man ansett att SFI ska komma först, därefter etableringen på arbetsmarknaden, säger förbundschef Ritva Widgren.

Utbildningarna är öppna för deltagare från alla tre kommunerna.

Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända. Förbundet har medverkat i arbetet med ansökan, som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet.

– Ett mycket glädjande besked. Nu får vi möjlighet att pröva och utveckla samverkansmetoder som dessutom kommer att kunna spridas till övriga kommuner i landet, säger förbundschef Ritva Widgren.

I varje etableringscentrum samverkar arbetsförmedlare, jobbagent och vårdkoordinator. Dessutom kommer det att finnas en föreningssamordnare, vars roll blir att bygga broar mellan nyanlända och civilsamhället. Därutöver deltar ytterligare specialistkompetenser, som kommunerna samsas om, t.ex. studie- och samhällsvägledare.

Passa på att öka dina kunskaper i detta aktuella ämne vid tre föreläsnings-tillfällen:10/11, 1/12 och 15/12. Läs inbjudan här 

I den nya skriften berättar vi om den utveckling och de erfarenheter som lett fram till förbundets ställning idag som en välkänd och betydelsefull aktör inom välfärdsområdet. Skriften finns som pdf här. Vill du beställa ett tryckt exemplar? Mejla Cecilia Vitblom

Den 14 juni gick startskottet för det entreprenörsprogram som förbundet är engagerat i och som drivs av Stiftelsen Ester. Syftet är att utveckla småföretagande för nyanlända och långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor. 

– Genom samarbetet med Ester får förbundet erfarenhet av ytterligare ett verktyg i arbetet med att främja egen försörjning – egenföretagande – och nya sätt att rekrytera deltagare, sade förbundschef Ritva Widgren i sitt tal när startskottet gick för projektet i somras. Visionen är att vi får många företagare som blir förebilder för andra, och att det blir ett kluster av kvinnliga entreprenörer i vårt område.

Samordningsförbundens frukostmöten på aktuella teman var även i år mycket välbesökta och många kom till den gemensamma montern för att få veta mer om förbundens verksamhet och ställa frågor. 

Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö har tillsammans med Arbetsförmedlingen och förbundet sökt 43 mkr från Europeiska socialfonden, ESF, för ett projekt med etableringscentrum. En pilotverksamhet startade den 16 maj. 

Det händer mycket i förbundet varje år! Här är det ett entrepre-nörsprogram i samarbete med Stiftelsen Ester som invigs.

Följ nyheterna genom att prenumerera på nyhetsbrevet, som också innehåller viktig information och inbjudningar.
Det kostar inget. Anmäl dig via formuläret nedan! 

 

Mediakontakt

Förbundschef Anna Lexelius.
Tel. 073-079 70 96

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet distribueras via e-post 7-8 gånger per år. Du kan när som helst avsluta prenumerationen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här

Senaste nyhetsbreven

Nyhetsarkiv