Frukostmöten

Frukostmöten anordnas vår och höst i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Frukosten serveras från kl. 08.00. Programmet pågår sedan mellan kl. 08.30 och 09.30.
Anmäl dig via formuläret t.h. Frågor? Kontakta Cecilia Vitblom.

Haninge

Fredag 1 februari
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019 med Johan Eklöf, arbetsmarknadsanalytiker hos Arbetsförmedlingen. Quality Hotel Winn, Handen.

Fredag 22 mars
Verksamheternas resultat, presentation av den nya ESF-ansökan samt Insatskatalogen. Quality Hotel Winn, Handen. Inbjudan kommer. 

Fredag 10 maj
Våld i nära relationer: Våga fråga! Quality Hotel Winn, Handen. Inbjudan kommer.

Nynäshamn

Fredag 8 februari
Mer tillit och mindre detaljstyrning. Anna Lexelius, huvudsekreterare i Tillitsdelegationen och tillträdande förbundschef. Folkets Hus, Nynäshamn.

Tyresö

Fredag 24 maj
Verksamheternas resultat, presentation av den nya ESF-ansökan samt Insatskatalogen. Bollmoradalens Kyrka, Tyresö Centrum. Inbjudan kommer.

Inbjudningar i e-posten

Kontakta Cecilia Vitblom så kommer du med på sändlistan. 

Inte bara frukostmöten!

Medarbetare, förtroendevalda och samverkanspartners har också möjlighet att delta i seminarier, workshops m.m. kring aktuella ämnen. Läs mer

Förbundet anordnar regelbundet frukostmöten vår och höst. Alla som är intresserade av vår verksamhet är välkomna! Syftet med frukostmötena är att vara en mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner, samtidigt som aktuell information ges på olika teman. 

2018 deltog sammanlagt 673 personer i våra frukostmöten!

 

Anmäl dig här!

Glöm inte att ange datum för vilket frukostmöte du vill gå på.

Om du inte tål gluten eller laktos, ange det.