Frukostmöten

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under många år bjudit in till frukostmöten i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Vi har bjudit på frukost och intressanta föreläsningar och samtal. Med start hösten 2019 utökar vi dessa frukostmöten med att även bjuda in till fördjupade kunskapsseminarier. Dessa kommer att hållas i Haninge då det är den kommun som ligger mittemellan våra tre medlemskommuner Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Anmäl dig via formuläret till höger. Frågor? Kontakta Anna Kristiansson.

Aktuella frukostmöten och kunskapsseminarier:

Presentationer
Nedan hittar du power point presentationer från våra tidigare seminarier:

Inbjudningar i e-posten

Kontakta Anna Kristiansson så kommer du med på sändlistan. 

Inte bara frukostmöten!

Medarbetare, förtroendevalda och samverkanspartners har också möjlighet att delta i seminarier, workshops m.m. kring aktuella ämnen. Läs mer 

Förbundet anordnar regelbundet frukostmöten vår och höst. Alla som är intresserade av vår verksamhet är välkomna! Syftet med frukostmötena är att vara en mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner, samtidigt som aktuell information ges på olika teman. 

2018 deltog sammanlagt 793 personer i våra frukostmöten!

 

Anmäl dig här!

Glöm inte att ange datum för vilket frukostmöte du vill gå på. Om det är något du inte tål, som gluten eller laktos, ange det. 

Personuppgifter
Samordningsförbundet Östra Södertörn är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
dso@securitysolution.se