Aktuellt

Information från Resursråden
Rent fysiska möten, dvs själva Resursrådsmötet, kommer inte att genomföras. Handläggaren har inte möjlighet att komma till Resursrådet. Om man har ärenden till Resursrådet så ska kontakt tas med verksamhetsledaren för respektive Resursråd i varje kommun.
 

Under våren 2020 kommer Samordningsförbundet fortsatt att erbjuda fördjupade kunskapsseminarier på angelägna teman. Målet är att bidra till ett kunskapsutbyte och dialog över organisationsgränser samt att bidra till att öka kunskapsnivån och ge tips om praktiska verktyg inom områden som ofta upplevs som svåra och komplexa i arbetet med personer i behov av ett samordnat stöd. Vi kommer vid varje tillfälle bjuda in forskare och experter som håller föredrag, dessutom utlovas dialog och gemensam analys. Seminarierna riktar sig till medarbetare och chefer hos kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm, personer som deltar i våra insatser är också välkomna att delta.

Utöver våra fördjupade kunskapsseminarier bjuder vi fortsatt in till frukostmöten för inspiration och ökad kunskap, se datum och teman under fliken Frukostmöten.

SamMA-projektet (Sammanhållen Mobilisering ut mot Arbete) har beviljats 24,6 miljoner från Europeiska socialfonden för att utveckla en tydlig stödstruktur mellan myndigheterna för att individen ska få ett sammanhållet stöd som underlättar övergången mot arbete. Projektet ska komma igång med deltagare från och med mars 2020. I projektet ingår kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.

Senaste nyheterna

2020-03-31
Nu är det dags att lämna över stafettpinnen till Anna Kristiansson som blir er nya kontakt på kansliet, för nu går jag i pension!
Litet konstigt blev det den sista tiden pga rådande omständigheter, men jag hoppas det snart blir bättre och att vi alla får vara friska och komma igen med nya krafter.
Tack för alla trevliga och härliga möten och kontakter under årens lopp, jag kommer att saknar er! Kram och sköt om er, Cecilia Vitblom.

Senaste nyhetsbrevet

Vi sammanfattar den senaste tidens nyheter. Läs nyhetsbrevet här.

Personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller nya regler för hur personuppgifter ska behandlas inom EU. Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) syftar till att stärka skyddet för din personliga integritet. Samordningsförbundet Östra Södertörn respekterar din personliga integritet och vill säkerställa att uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen.
I vår personuppgiftspolicy och integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och de rättigheter som du har. Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta förbundschef Anna Lexelius på mail: anna.lexelius@haninge.se.

Samordningsförbundet Östra Södertörn är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
dso@securitysolution.se

Samordningsförbundet Östra Södertörn har ända sedan 2007 utvecklat samarbeten mellan myndigheter och andra partners kring personer med behov av samordnat stöd för att de lättare ska kunna försörja sig själva.

Vår långa erfarenhet och höga kompetens leder till goda resultat som bidrar till en bättre välfärd. Välkommen att ta kontakt med oss!

Sök efter insatser i Insatskatalogen!

loading...

Läs mer om våra tre insatser för unga!

Resursrådet ger många som länge stått utanför arbetsmarknaden en ny chans. Läs mer

Samordningsförbunden i länet samverkar i projektet MIA som stöds av Europeiska socialfonden, ESF. Läs mer