Avtal med Blå Vägen om mobiliseringskurser

Genom projektet MIA, Mobilisering inför arbete, har förbundet tecknat avtal med Blå vägen om att hålla mobiliseringskurser under våren, fram till 31 maj.

Kurserna riktar sig till personer som behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Mobiliseringskurserna syftar till att stärka självförtroendet och öka motivationen samt medvetenheten om livsstilens betydelse för välbefinnandet.

Läs mer om det länsgemensamma MIA-projektet här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter