Ansökan till ESF ska ge unga med funktionsnedsättning nya möjligheter

SamMA, Samverkan mot arbete, blir namnet på den nya insats som förbundet ansöker om medel för hos Europeiska socialfonden, ESF.

Målgruppen är unga mellan 16 och 30 år med funktionsnedsättning. Projektet ska tillhandahålla individanpassade insatser med fokus på tidig arbetsrehabilitering.

Ansökan, som avser 25 mkr, lämnas in i dagarna. Besked väntas i juni. Beviljas ansökan påbörjas en planerings- och analysfas i augusti och projektet avslutas i juni 2022.
 
300 deltagare beräknas kunna tas emot, från och med 1 mars 2020 då genomförandefasen påbörjas: 140 från Haninge, 90 från Tyresö och 70 från Nynäshamn. Lokala samverkansteam kommer att byggas upp som arbetar med deltagarna.
 
Det blir möjligt för många att remittera deltagare: kommunernas dagliga verksamheter, försörjningsstöd och socialpsykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården. De unga kan också själva anmäla intresse.
 
Huvudmålet är att minst 75 procent av deltagarna ska få en kartläggning av arbetsförmågan och minst 40 procent börja arbeta eller studera.
 
– Det finns också mål på organisationsnivå, bland annat att utveckla och implementera långsiktigt hållbara stödstrukturer som även är resurseffektiva för aktörerna, säger förbundschef Ritva Widgren.
 
Samverkanspartners blir Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn med förbundet som projektägare. Tillsammans bidrar SamMAs partners med 8,1 mkr.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter