Nu är förbundet med i Insatskatalogen!

Syftet med Insatskatalogen är att samla alla insatser i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som kan erbjudas förbundets målgrupper. Katalogen bygger på en enkel sökfunktion och är avsedd att vara ett hjälpmedel i arbetet för handläggare som kommer i kontakt med personer som behöver stödinsatser för att kunna börja arbeta eller studera. Men även enskilda kan söka i katalogen. 

Katalogen är ett resutat av samverkan mellan en rad samordningsförbund. 

Kontaktperson för Insatskatalogen i Haninge, Nynäshamn och Tyresö är Margareta Nylander.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter