Agneta Tjärnhammar, Nynäshamn, ny ordförande

Samordningsförbundet har fått en ny styrelse, för mandatperioden 2019-2022. Den tidigare överenskommelsen om att cirkulera ordförandeskapet mellan kommunerna ligger till grund för att Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamn, övertagit ordförandeklubban.
 
Agneta har varit ersättare i styrelsen ända sedan Samordningsförbundet Östra
Södertörn bildades 2010, då Nynäshamn tillsammans med Tyresö anslöt sig till det
samarbete kring rehabilitering som startat 2007 i Samordningsförbundet Haninge.

– Jag har haft förmånen att följa den positiva utvecklingen i förbundet under
lång tid, och det ska bli roligt att som ordförande leda verksamheten under de kommande två åren tillsammans med den nya styrelsen och nya förbundschefen Anna Lexelius som tillträder i vår, säger hon.

– Till stor del handlar förbundets arbete om att ge ett bättre stöd till dem med störst behov, de som samtidigt ofta befinner sig i en gråzon mellan myndigheterna. Det finns ett fortsatt stort behov av samverkansinsatser kring dem, och som ny ordförande vill jag fortsätta utveckla gemensamma mål och samarbeten så att fler kan försörja sig själva.

Den nya styrelsen i sin helhet hittar du här

Agneta Tjärnhammar.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter