Ny utbildning/arbetsträning i Nynäshamn - start i höst

Förbundet kommer under ett år att finansiera en handledare hos Gotthems Café & Second Hand i Nynäshamn, som drivs av Skyddsvärnet och är ett arbetsintegrerande socialt företag som sedan tidigare stöds av förbundet. Syftet är
att underlätta starten av en 16 veckor lång utbildning/arbetsträning inom
kök och restaurang. Den kommer igång i augusti. 
 
Målet med utbildningen är att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter inom området och öka motivationen att söka sig till de längre utbildningar som tillhandahålls inom den kommunala vuxenutbildningen. Målgruppen är personer som står långt från arbete samt nyanlända. 

Läs mer om utbildningen och vad den kan leda till för jöbb:

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

-