Insats för sjukskrivna utan sjukpenning - Samrehab

Varken Försäkringskassan eller socialtjänsten har kunnat arbeta aktivt med just denna målgrupp, som därför inte fått tillgång till samordnad rehabilitering på samma sätt som sjukskrivna med sjukpenning.

Genom den nya insatsen Samrehab får även dessa personer, om idag uppbär försörjningsstöd, samma möjlighet till rehabilitering.

I Haninge, Nynäshamn och Tyresö handlar det sammanlagt om drygt 300 personer, enligt en kartläggning som gjordes i april. Läs mer om Samrehab här

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter