Lyckat frukostmöte med näringslivet

Tillsammans med Stiftelsen Ester var förbundet den 20 april värd för ett av de frukostmöten som Haninge kommun regelbundet anordnar i samarbete med Företagarföreningen och Handelskammaren.

En av initiativtagarna till stiftelsen Ester, Maria Borelius, medverkade och berättade om stiftelsens entreprenörsprogram för nyanlända kvinnor. Med förbundets hjälp är Ester på god väg att utvecklas i Haninge. Ett avtal med Swedbank ger möjlighet till mikrolån för deltagarna i Ester, och Johan Kreicberg från Swedbank var inbjuden för att ge sin bild av de trender och faktorer som påverkar företagarna mest framöver.
 
– För förbundet är det viktigt att öka kontakterna med näringslivet. Som arbetsgivare spelar de en viktig roll för våra deltagares möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, säger förbundschef Ritva Widgren.

Förbundschef Ritva Widgren introducerar Johan Kreicberg, Swedbank.
Förbundschef Ritva Widgren introducerar Johan Kreicberg, Swedbank.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter