Framgångsrikt 2017 för förbundet

Jublieumsåret 2017, då förbundet fyllde 10 år, blev framgångsrikt.

Här nedan följer en kort sammanfattning i siffror. Mer information kring 2017 års resultat kommer i årsredovisningen. 

• 927 deltagare fick individuellt anpassat stöd under året, varav 43
procent kvinnor och 57 män. Målet var 975 deltagare.
 
• 237 personer fick myndighetsgemensam konsultation via Resursrå-
den. Målet var 200 deltagare.
 
• 283 personer började arbeta eller studera (101 kvinnor, 182 män).
Det motsvarar 41 procent av samtliga som avslutade sitt deltagande.
 
• 634 nya deltagare påbörjade en insats under året: 23 procent var från
 Nynäshamn, 34 procent från Tyresö och 43 procent från Haninge.
 
• Måluppfyllelsen för Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och
Ung i Tyresö har förbättrats. Totalt började 65 procent av samtliga
som avslutade sitt deltagande i ungdomsinsatserna 2017 arbeta eller
studera, vilket också var målet. 2016 var siffran 58 procent.

Läs mer i nyhetsbrevet!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter