Etableringscentrum öppnar 9 april i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Projektet pågår t.o.m. 30 juni 2021 och bygger på samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer med syftet att nyanlända
snabbare ska kunna börja arbeta eller studera.

Förbundet stödjer projektet personalmässigt och finansiellt fram till att deltagare börjar tas emot.
 
– Det är en stor satsning och ett viktigt resurstillskott som kommer
att underlätta för målgruppen, säger förbundschef Ritva Widgren.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter