Nyanlända: studier i svenska kombineras med utbildning

En gemensam överenskommelse om fördjupad samverkan kring målgruppen nyanlända har träffats mellan förbundet, Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Överenskommelsen innebär att personer som läser svenska hos SFI, Svenska för invandrade, parallellt med dessa studier går en utbildning inom något av dagens bristyrken, bl.a. inom byggsektorn, vård och omsorg. 

– Detta är verkligen ett nytänkande. Förut har man ansett att SFI ska komma först, därefter etableringen på arbetsmarknaden, säger förbundschef Ritva Widgren.

Utbildningarna är öppna för deltagare från alla tre kommunerna.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter