46 miljoner till etableringscentrum

Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända. Förbundet har medverkat i arbetet med ansökan, som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet.

– Ett mycket glädjande besked. Nu får vi möjlighet att pröva och utveckla samverkansmetoder som dessutom kommer att kunna spridas till övriga kommuner i landet, säger förbundschef Ritva Widgren.

I varje etableringscentrum samverkar arbetsförmedlare, jobbagent och vårdkoordinator. Dessutom kommer det att finnas en föreningssamordnare, vars roll blir att bygga broar mellan nyanlända och civilsamhället. Därutöver deltar ytterligare specialistkompetenser, som kommunerna samsas om, t.ex. studie- och samhällsvägledare.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter