Aktuellt

Under våren 2020 kommer Samordningsförbundet fortsatt att erbjuda fördjupade kunskapsseminarier på angelägna teman. Målet är att bidra till ett kunskapsutbyte och dialog över organisationsgränser samt att bidra till att öka kunskapsnivån och ge tips om praktiska verktyg inom områden som ofta upplevs som svåra och komplexa i arbetet med personer i behov av ett samordnat stöd. Vi kommer vid varje tillfälle bjuda in forskare och experter som håller föredrag, dessutom utlovas dialog och gemensam analys. Seminarierna riktar sig till medarbetare och chefer hos kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm, personer som deltar i våra insatser är också välkomna att delta.

Utöver våra fördjupade kunskapsseminarier bjuder vi fortsatt in till frukostmöten för inspiration och ökad kunskap, se datum och teman under fliken Frukostmöten.

SamMA-projektet (Sammanhållen Mobilisering ut mot Arbete) har beviljats 24,6 miljoner från Europeiska socialfonden för att utveckla en tydlig stödstruktur mellan myndigheterna för att individen ska få ett sammanhållet stöd som underlättar övergången mot arbete. Projektet ska komma igång med deltagare från och med mars 2020. I projektet ingår kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.

Senaste nyheterna

Senaste nyhetsbrevet

Vi sammanfattar den senaste tidens nyheter. Läs nyhetsbrevet här

Samordningsförbundet Östra Södertörn har ända sedan 2007 utvecklat samarbeten mellan myndigheter och andra partners kring personer med behov av samordnat stöd för att de lättare ska kunna försörja sig själva.

Vår långa erfarenhet och höga kompetens leder till goda resultat som bidrar till en bättre välfärd. Välkommen att ta kontakt med oss!

Sök efter insatser i Insatskatalogen!

loading...

Läs mer om våra tre insatser för unga!

Resursrådet ger många som länge stått utanför arbetsmarknaden en ny chans. Läs mer

Samordningsförbunden i länet samverkar i projektet MIA som stöds av Europeiska socialfonden, ESF. Läs mer