» Startsida
» Om oss
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet Haninge
» Tidigare insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv


Ung i Tyresö hjälper ungdomar till arbete och studier
Några har hoppat av skolan, andra har svårt att hitta rätt som unga vuxna, de allra flesta behöver en vuxen som lyssnar litet extra. Ung i Tyresö hjälper ungdomar mellan 16 och 24 år som behöver vägledning för att hitta arbete eller välja studier.
Läs hela artikeln här

Ansökan om ESF-medel för etableringscentrum
Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö har tillsammans med Arbetsförmedlingen och förbundet sökt 43 mkr från Europeiska socialfonden, ESF, för ett projekt med etableringscentrum. Läs mer i det senaste nyhetsbrevet! 
 
Nyhetsbrev nr 3 2017

ESF-stödda MIA-projektet igång!
Den 1 april startade genomförandefasen av det länsgemensamma projektet. Vi har samlat information och faktablad om några av förbundets MIA-insatser, läs mer här

Goda resultat verksamhetsåret 2016
Årsredovisningen är snart klar för beslut. I det senaste nyhetsbrevet sammanfattar vi några av årets viktigaste resultat. 2016 blev ett framgångsrikt år för förbundet! 
 Nyhetsbrev nr 2 2017


Välkommen till våra frukostmöten!
Våra frukostmöten är populära tillfällen att få infomation och öka kunskaperna i aktuella frågor - och att knyta kontakter. Nästa frukostmöte hålls 28 april. Läs mer här             

Riksdagsgrupp besökte Ung i Nynäs
Den 17 februari besökte en riksdagsgrupp från (S) Ung i Nynäs för att få ta del av deras framgångsrika sätt att arbeta. 

Johan Svensk, Haninge, ny ordförande

Johan tillträdde vid årsskiftet som ordförande för förbundet under två år, efter Andreas Jonsson, Tyresö. Josefina Sjöblom är ny vice ordförande. Läs mer:
Nyhetsbrev nr 1 2017

Ny ESF-ansökan förbereds
Förbundet samordnar en ny ansökan till Europeiska socialfonden, med nyanlända som målgrupp. Läs mer i nyhetsbrevet.
Nyhetsbrev nr 7 2016

Du känner väl till våra insatser för unga?
Läs mer på deras webbsidor!

Ungdomsteamet i Haninge 
Ung i Nynäs 
Ung i Tyresö 

 
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på besök hos förbundet, här med delar av förbundets styrelse och kansli.

Kommande aktiviteter
Frukostmöten 
Kompetensutveckling 

           

ESF viktig samarbetspartner
Vi driver projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Läs mer Aktuella dokument
 Verksamhetsplan 2017           
 Årsredovisning 2016
Halvårsrapport 2016
                                    
”Man måste se till hela människan och försöka bena ut problemet”. 

Ur intervju med en handläggare som arbetar med en av Samordnings-förbundets insatser.
Uppdaterat 2017-05-05
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum