Seminarier m.m.

Medarbetare på våra medlemsmyndigheter och hos våra samverkanspartners kommer i kontakt med allt fler nyanlända. Förbundet vill bidra till ökad kunskap om målgruppen, där många också bär med sig svåra trauman.

Därför anordnas i höst en föreläsningsserie på temat flyktingmottagande och migration. 

Ett utbildningstillfälle återstår:

15/12 08.30 - 11.00: Aktuellt läge för flyktingar i Europa och världen
Föreläsare: Madelaine Seidlitz, jurist hos Amnesty International med
ansvar för bl.a. flyktingfrågor och migration.
 
Lokal: Haninge kulturhus i Handen, Auditoriet.
Förbundet bjuder på frukost första halvtimmen.
Anmälan: Senast tre dagar innan respektive föreläsning.
Fyll i formuläret t h. Där kan du också skriva in ett meddelande om du har frågor eller vill bli kontaktad. 

Förbundet spelar en viktig roll när det gäller att erbjuda medarbetare i olika insatser kompetensutveckling i angelägna ämnen genom att anordna seminarier, workshops, konferenser och föreläsningar. 

Att medarbetare från olika myndigheter deltar tillsammans ger nya perspektiv och insikter.
 

Anmäl dig här!

Glöm inte att ange vilket arrangemang du vill gå på.

Om förtäring ingår och det är något du inte tål, ange även det. 

Inbjudningar i e-posten

Kontakta Cecilia Vitblom så kommer du med på sändlistan. 

Kom till frukostmötena!

Vi anordnar frukostmöten vår och höst. Välkommen! Läs mer