Seminarier m.m.

Medarbetare på våra medlemsmyndigheter och hos våra samverkanspartners kommer i kontakt med allt fler nyanlända. Förbundet ville därför bidra till ökad kunskap om målgruppen, där många också bär med sig svåra trauman.

I höstas anordnade förbundet en föreläsningsserie på temat flyktingmottagande och migration. 

Hösten 2018 anordnar vi fler utbildningstillfällen. Mer information kommer under året. 

Förbundet spelar en viktig roll när det gäller att erbjuda medarbetare i olika insatser kompetensutveckling i angelägna ämnen genom att anordna seminarier, workshops, konferenser och föreläsningar. 

Att medarbetare från olika myndigheter deltar tillsammans ger nya perspektiv och insikter.
 

Anmäl dig här!

Glöm inte att ange vilket arrangemang du vill gå på.

Om förtäring ingår och det är något du inte tål, ange även det. 

Inbjudningar i e-posten

Kontakta Cecilia Vitblom så kommer du med på sändlistan. 

Kom till frukostmötena!

Vi anordnar frukostmöten vår och höst. Välkommen! Läs mer