Nyheter

En gemensam överenskommelse om fördjupad samverkan kring målgruppen nyanlända har träffats mellan förbundet, Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Överenskommelsen innebär att personer som läser svenska hos SFI, Svenska för invandrade, parallellt med dessa studier går en utbildning inom något av dagens bristyrken, bl.a. inom byggsektorn, vård och omsorg. 

– Detta är verkligen ett nytänkande. Förut har man ansett att SFI ska komma först, därefter etableringen på arbetsmarknaden, säger förbundschef Ritva Widgren.

Utbildningarna är öppna för deltagare från alla tre kommunerna.

Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända. Förbundet har medverkat i arbetet med ansökan, som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet.

– Ett mycket glädjande besked. Nu får vi möjlighet att pröva och utveckla samverkansmetoder som dessutom kommer att kunna spridas till övriga kommuner i landet, säger förbundschef Ritva Widgren.

I varje etableringscentrum samverkar arbetsförmedlare, jobbagent och vårdkoordinator. Dessutom kommer det att finnas en föreningssamordnare, vars roll blir att bygga broar mellan nyanlända och civilsamhället. Därutöver deltar ytterligare specialistkompetenser, som kommunerna samsas om, t.ex. studie- och samhällsvägledare.

Passa på att öka dina kunskaper i detta aktuella ämne vid tre föreläsnings-tillfällen:10/11, 1/12 och 15/12. Läs inbjudan här 

Det händer mycket i förbundet varje år! Här är det ett entrepre-nörsprogram i samarbete med Stiftelsen Ester som invigs.

Följ nyheterna genom att prenumerera på nyhetsbrevet, som också innehåller viktig information och inbjudningar.
Det kostar inget. Anmäl dig via formuläret nedan! 

 

Mediakontakt

Förbundschef Ritva Widgren svarar på frågor från media. Tel. 08-606 82 41 (vidarekoppling till mobil).

Senaste nyhetsbreven

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet distribueras via e-post ca 8 gånger per år. 

Nyhetsarkiv