Nyheter

Jublieumsåret 2017, då förbundet fyllde 10 år, blev framgångsrikt.

Här nedan följer en kort sammanfattning i siffror. Mer information kring 2017 års resultat kommer i årsredovisningen. 

• 927 deltagare fick individuellt anpassat stöd under året, varav 43
procent kvinnor och 57 män. Målet var 975 deltagare.
 
• 237 personer fick myndighetsgemensam konsultation via Resursrå-
den. Målet var 200 deltagare.
 
• 283 personer började arbeta eller studera (101 kvinnor, 182 män).
Det motsvarar 41 procent av samtliga som avslutade sitt deltagande.
 
• 634 nya deltagare påbörjade en insats under året: 23 procent var från
 Nynäshamn, 34 procent från Tyresö och 43 procent från Haninge.
 
• Måluppfyllelsen för Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och
Ung i Tyresö har förbättrats. Totalt började 65 procent av samtliga
som avslutade sitt deltagande i ungdomsinsatserna 2017 arbeta eller
studera, vilket också var målet. 2016 var siffran 58 procent.

Läs mer i nyhetsbrevet!
 

Projektet pågår t.o.m. 30 juni 2021 och bygger på samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer med syftet att nyanlända
snabbare ska kunna börja arbeta eller studera.

Förbundet stödjer projektet personalmässigt och finansiellt fram till att deltagare börjar tas emot.
 
– Det är en stor satsning och ett viktigt resurstillskott som kommer
att underlätta för målgruppen, säger förbundschef Ritva Widgren.

En gemensam överenskommelse om fördjupad samverkan kring målgruppen nyanlända har träffats mellan förbundet, Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Överenskommelsen innebär att personer som läser svenska hos SFI, Svenska för invandrade, parallellt med dessa studier går en utbildning inom något av dagens bristyrken, bl.a. inom byggsektorn, vård och omsorg. 

– Detta är verkligen ett nytänkande. Förut har man ansett att SFI ska komma först, därefter etableringen på arbetsmarknaden, säger förbundschef Ritva Widgren.

Utbildningarna är öppna för deltagare från alla tre kommunerna.

Det händer mycket i förbundet varje år! Här är det ett entrepre-nörsprogram i samarbete med Stiftelsen Ester som invigs.

Följ nyheterna genom att prenumerera på nyhetsbrevet, som också innehåller viktig information och inbjudningar.
Det kostar inget. Anmäl dig via formuläret nedan! 

 

Mediakontakt

Förbundschef Ritva Widgren svarar på frågor från media. Tel. 08-606 82 41 (vidarekoppling till mobil).

Senaste nyhetsbreven

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet distribueras via e-post ca 8 gånger per år. 

Nyhetsarkiv