Socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag är en del av arbetsmarknaden och samarbetar med offentlig sektor. De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning.

Förbundet samarbetar med en rad sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som tillhandahåller arbetsträningsplatser för deltagare i förbundets olika insatser, och stöder på olika sätt utvecklingen av socialt företagande i kommunerna. 

Titta gärna på vår egen film Sociala företag - ny näring, ny mening på Youtube.

Våra samarbetspartners bland de sociala företagen just nu: 

Haninge

Bönorna i Handen och kaféet i Haninge kulturhus (Bönorna) ♦ Café Matlådan ♦ Blå vägen ♦ Blåeld Service & Support

Under hösten tillkommer Stockholms stadsmissions second hand-butik i Haninge. Samarbetet sker här inom ramen för projektet MIA Östra Södertörn

Nynäshamn

Tyresö

JobbVerket ♦ Grow Tyresö ♦ Café Himlagott (Bönorna)

Kontaktperson för socialt företagande

Annica Falk, biträdande förbundschef, tel. 08-606 91 76.

Förbundet inledde för några år sedan en större satsning på social företagsamhet som visat sig vara mycket lyckosam.

Att som ett led i rehabiliteringen
få arbetsträna på ett socialt företag, i lugn takt och utifrån egna förutsättningar, kan utgöra det första viktiga steget på vägen tillbaka till arbetslivet. 

Bilden är från Bönorna i Handen. 

Vi samverkar också med följande organisationer  

Klicka på logotyperna så kommer du till deras respektive hemsidor. 

Coompanion ger kostnadsfri rådgivning åt personer som vill starta kooperativa företag. 

SKOOPI är de sociala arbetskoope-rativens intresseorganisation.

Famna är en branschorganisation för idéburen vård och omsorg.

Mer om sociala företag