MIA Östra Södertörn

MIA - Mobilisering inför arbete riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommer 700 personer att kunna delta i förbundets delprojekt MIA Östra Södertörn. 

Den 1 april 2017 togs de första deltagarna emot, och redan i september var över 100 personer knutna till de insatser som MIA Östra Södertörn erbjuder.

Syftet med insatserna är att deltagarna ska kunna närma sig arbete eller studier, för att på sikt bli självförsörjande. Målet är att 30 procent ska gå vidare till arbete eller studier och att 40 procent kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser.

Delinsatser i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Arbetsträning utifrån egna förutsättningar på ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats.
Case Management innebär att varje deltagare får en individuell coach, Case Manager, som ger stöd i rehabiliteringen så att deltagaren kommer vidare.
IT/Media ger deltagarna kunskaper i att arbeta i digital miljö, t.ex. med bildhantering och med sociala medier. 
♦ KBT-coach under arbetsträningen (KBT = kognitiv beteendeterapi), individuellt stöd som synliggör styrkor och utvecklingsområden av betydelse i arbetet.
Mobilisering innebär samtal i grupp utifrån olika teman som är betydelsefulla om man vill börja arbeta eller studera och en individuell handlingsplan görs. 
Roa - Rehabilitering och aktivering bygger på motiverande samtal som leder framåt och erbjuder verktyg för att hantera t.ex. stress.
Samtal med KBT-konsult innebär både samtal med stöd av KBT (kognitiv beteendeterapi) och nätverksbyggande.
♦ SE-uppstart baserar sig på metoden Supported Employment och avser att underlätta för deltagaren att närma sig arbetsmarknaden.  
Stationen ger möjlighet att delta i kreativa projekt, egna eller tillsammans med andra, för att stärka självförtroendet. 

Kompletterande insatser:
Datakurs - en kompletterande insats avsedd att öka datakunskaperna, då datorvana krävs på de flesta arbetsplatser idag.
Vägledning till studier och yrke -  en kompletterande insats som bygger på vägledande samtal och stöd från en personlig coach.

Kontaktpersoner

Sophie Olofsson, projektledare MIA Östra Södertörn, tel. 08-606 93 09

Rosario Alí, projektchef MIA-projektet, tel. 08-606 93 61
Kerstin Larsson, projektekonom MIA-projektet, tel. 08-606 91 57

MIA - Mobilisering inför abete är ett länsgemensamt projekt som pågår 2017-2020. MIA har sex delprojekt, varav MIA Östra Södertörn är ett.

Sophie Olofsson är projektledare för MIA Östra Södertörn, medan Rosario Alí är chef för hela MIA-projektet, som koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. 

Mobilisering inför arbete
- ett länsgemensamt ESF-stött projekt

MIA-projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF, med 100 mkr och är det största som Samordningsförbundet Östra Södertörn varit inolverat i. Det pågår 2017-2020. 

I projektet deltar även samord-
ningsförbunden i Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS), Nacka och Värmdö, (VärNa), Stockholms stad, Södertälje samt Södra Roslagen, som omfattar Täby och Österåker. 

Sex delprojekt
- 2 500 deltagare

Varje samordningsförbund driver ett delprojekt, som i sin tur består av en rad olika insatser. Sammanlagt kommer 2 500 personer att kunna delta i MIA-projektet. 

Handläggare?

Informationsblad för att underlätta remittering inom MIA Östra Södertörn hittar du på MIA-projektets hemsida