Frukostmöten

Frukostmöten anordnas vår och höst i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Frukosten serveras från kl. 08.00. Programmet pågår sedan mellan kl. 08.30 och 09.30.
Anmäl dig via formuläret t.h. Frågor? Kontakta Cecilia Vitblom.

Haninge

28/9
Inspirationsföreläsning om integration, sysselsättning och företagande. Birgitta Notlöf, verksamhetschef på Livstycket i Tensta, medverkar.
 
26/10
Mer tillit och mindre detaljstyrning, går det? Anna Lexelius, huvudsekreterare Tillitsdelegationen, medverkar.
 
23/11
Arbetsförmedlingens uppdrag, nya organisation och lokala samverkansytor.
 
Inbjudningar kommer! 

Nynäshamn

21/9
Pågående samverkansinsatser och ESF-stödda projekt i Nynäshamn.

Inbjudan kommer!

Tyresö

12/10
Föreläsning om bemötandet av människor som upplevt krig och trauman. Frida Johansson Metso, leg psykolog Flyktingkompetens, medverkar.  

Inbjudan kommer! 
  

Förbundet anordnar regelbundet frukostmöten vår och höst. Alla som är intresserade av vår verksamhet är välkomna! Syftet med frukostmötena är att vara en mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner, samtidigt som aktuell information ges på olika teman. 

2017 deltog sammanlagt 699 personer i våra frukostmöten!

 

Anmäl dig här!

Glöm inte att ange datum för vilket frukostmöte du vill gå på.

Om du inte tål gluten eller laktos, ange det. 

Inbjudningar i e-posten

Kontakta Cecilia Vitblom så kommer du med på sändlistan. 

Inte bara frukostmöten!

Medarbetare, förtroendevalda och samverkanspartners har också möjlighet att delta i seminarier, workshops m.m. kring aktuella ämnen. Läs mer