Aktuellt

Lyssna till Angela Ahola på frukostmötet 4 maj!

Vem vill inte göra ett bra intryck när vi möter andra för första gången? Och hur reagerar vi själva i mötet med nya människor? Ta vara på tillfället att höra Angela Ahola inspirationsföreläsa på ett spännande tema! Angela är doktor i psykologi och författare till boken Konsten att göra intryck. Läs inbjudan.
Läs mer om våra frukostmöten

Senaste nyheterna

Platser finns i MIA-insatserna!

Det finns för närvarande deltagarplatser i flera av de insatser som ingår i projektet MIA - Mobilisering inför arbete. 

Du som är handläggare och kan ha deltagare att föreslå
kan läsa mer den broschyr som vi nyligen tagit fram
och som beskriver hur det går till att remittera en person
till MIA Östra Södertörn. 

Mer information om MIA Östra Södertörn finns här.
Läs om hela MIA finns på MIA-projektets hemsida, där det också finns en särskild flik för handläggare. 

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under elva år (2007-2018) utvecklat samarbeten mellan myndigheter och andra partners kring personer med behov av samordnat stöd för att de lättare ska kunna försörja sig själva.

Vår långa erfarenhet och höga kompetens leder till goda resultat som bidrar till en bättre välfärd. Välkommen att ta kontakt med oss!

loading...

Läs mer om våra tre insatser för unga!

Resursrådet ger många som länge stått utanför arbetsmarknaden en ny chans. Läs mer

Samordningsförbunden i länet samverkar i projektet MIA som stöds av Europeiska socialfonden, ESF. Läs mer

Senaste nyhetsbrevet

Vi sammanfattar den senaste tidens nyheter. Läs nyhetsbrevet här.